AVG Privacyverklaring MediaNoord

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik bij de website MediaNoord   allemaal doe met informatie  die ik verzamel.

MediaNoord is uitgever van de krant “Oldambt Nieuws”

MediaNoord is gevestigd aan de Nassaustraat 90, 9671 BX  in Winschoten KVK nr. 02092467

 

Wanneer u een opdracht geeft aan MediaNoord verzamel ik uw persoonsgegevens. Ik mag uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen. Hiervoor gebruik ik je betalingsgegevens, NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit ben ik wettelijk verplicht. Deze gegevens worden 7 jaar conform de wettelijke eis bewaard.

 

Daarnaast zal ik gegevens verzamelen om mijn werk te kunnen doen. Ik zal foto’s maken van producten uit uw bedrijf en voor uw evenement voor plaatsing in de krant.

Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde Cloud waarvan alleen ik toegang heb.

Deze Cloud voldoet aan de AVG normen.

 

Daarnaast  staan er foto’s en video’s op mijn laptop, camera en telefoon. Deze zijn allemaal beveiligd middels wachtwoorden.  Alle bovengenoemde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Rechten die u heeft;

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe

inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb het laten corrigeren van fouten

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens intrekken van toestemming

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 

Heeft u klachten over de privacyverklaring van MediaNoord  dan verwijs ik u naar het Autoriteit Persoonsgegevens.