Op 3, 4 en 5 november vindt in de Mediacentrale in Groningen weer de boek- en platenbeurs Rock&Read plaats

Rock&Read: dé grootste niet-commerciële boek- en platenbeurs in Noord-Nederland

Dit is de grootste niet-commerciële boek- en platenbeurs in Noord-Nederland, waarbij de opbrengst gaat naar projecten voor laaggeletterdheid.. De beurs wordt georganiseerd en gerund door vrijwilligers, die hun passie voor boeken en muziek willen delen met het publiek.

De beurs wordt op donderdag 3 november om 18.00 uur feestelijk geopend door de bekende Groninger Piet van Dijken. Daarna kunnen de bezoekers snuffelen tussen duizenden boeken en platen, die voor een zacht prijsje worden aangeboden. Er is voor ieder wat wils: van literatuur tot strips, van pop tot klassiek, van thrillers tot kinderboeken. De opbrengst van de beurs gaat naar de stichting ABC en de taalambassadeurs, die zich inzetten voor het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem, dat ongeveer 2,5 miljoen mensen treft. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dit belemmert hen in hun dagelijks leven, werk en participatie. De stichting ABC en de taalambassadeurs bieden ondersteuning, advies en scholing aan laaggeletterden en hun omgeving. De Boeken en platen beurs wordt gehouden op: Vrijdag  3 november  18:00 - 21:30 uur, Zaterdag 4 november  11:00 - 17:00 uur,

Zondag  5 november 11:00 - 16:00 uur. Locatie: Mediacentrale Groningen, Helperpark 272 - 298, Groningen. De toegang en het parkeren is gratis. Kortom. Het is een unieke kans om je boeken- en muziekcollectie uit te breiden, terwijl je ook een goed doel steunt. Voor meer informatie kun je terecht op www.rockandread.nl  of https://www.facebook.com/RockandReadGroningen/

COMPUTERCURSUS VOOR BEGINNERS VAN START IN BILBIOTHEEK FINSTERWOLDE

In november start de volgende computercursus Klik & Tik in de bibliotheek Finsterwolde. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze gratis cursus via biblionetgroningen.nl/agenda of aan het infopunt van de bibliotheek. Het programma is luchtig, maakt mensen enthousiast om meer met de computer te doen en geeft hen vertrouwen.

Op donderdagmiddag van 12.30 – 14.30 uur geeft een enthousiaste groep vrijwilligers de computercursus Klik & Tik. Klik & Tik is voor mensen met beperkte digitale vaardigheden. Je leert stap voor stap werken met een computer. Hoe kun je typen en scrollen? Hoe werkt inloggen? Hoe ga je naar internet en naar websites? En hoe verstuur je een e-mail? Deelnemers leren bijvoorbeeld ook hoe je online betaalt, e-mails en bijlagen opent, orde op de computer krijgt en een QR-code scant.

Voor wie is deze cursus?

Deze gratis cursus is voor alle inwoners van Finsterwolde en omstreken, wel of geen lid van de bibliotheek. Klik & Tik is voor iedereen die nauwelijks of nog nooit met de computer heeft gewerkt. Je kunt je eigen laptop, Ipad of tablet meenemen.

Opgeven kan via biblionetgroningen.nl/agenda of aan het infopunt van de bibliotheek aan De Hardenberg 7 in Finsterwolde. De cursus gaat alleen door bij voldoende opgave. Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met Renske Osenga van bibliotheken Oldambt op 06-29183866. Of mailen naar r.osenga@biblionetgroningen.nl.

 

Oldambt start met Verzilverleningen voor huiseigenaren
Dankzij een bijdrage van Nationaal Programma Groningen kunnen huiseigenaren met overwaarde op de woning een Verzilverlening bij het SVn aanvragen. Hiermee kunnen zij de woning toekomstbestendig maken. 

De Verzilverlening

De gemeente maakt het mogelijk voor inwoners die aan bepaalde voorwaarden voldoen om de overwaarde op hun woning te gebruiken voor woningverbetering en woningverduurzaming. Op basis van deze overwaarde, kunnen zij bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) een lening aanvragen. Jurrie Nieboer, wethouder duurzaamheid en energie: “Door het aflossen van de hypotheek kan overwaarde ontstaan. Deze overwaarde kunnen huiseigenaren met de Verzilverlening gebruiken om de woning toekomstbestending te maken. Ik ben er blij mee dat huiseigenaren in Oldambt nu ook deze lening kunnen aanvragen. Zo kunnen we onze inwoners helpen om de woning te verduurzamen. Lagere kosten voor het verwarmen van de woning, scheelt in de portemonnee.” Gert Engelkens, wethouder wonen, vult aan: “Door het levensloopbestendig maken van de woning, zorgen we ervoor dat mensen langer in hun eigen woning én in hun buurt kunnen blijven wonen. Dat is voor de mensen zelf prettig, daarnaast biedt dit een alternatief voor de grote vraag naar woningen voor ouderen.”
Aanvragen
De aanvragen voor de Verzilverlening moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag de lening niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde. Meer informatie over de Verzilverlening en de aanvraag staat op www.gemeente-oldambt.nl//verzilverlening.

Het Nationaal Programma Groningen

Met de bijdrage van het Nationaal Programma Groningen, kan het SVn de Verzilverlening verstrekken. Hiermee kan de geschatte overwaarde van de woning op de bankrekening van de leningnemer gezet worden, voor het verbeteren en verduurzamen van de woning. Het Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid, de provincie Groningen en gemeenten. Het programma investeert in de toekomst van Groningen door de leefomgeving, economie, opleidingen, banen, de natuur en het klimaat te versterken en te verbeteren. 

Stimuleringslening Maatschappelijk vastgoed en Detailhandel
Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, sportaanbieders, lokale horeca en detailhandel hebben vanaf nu de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden een lening af te sluiten voor het verduurzamen van hun pand.   

Wethouder duurzaamheid en energie, Jurrie Nieboer: “Met de mogelijkheid om een lening af te sluiten voor verduurzaming, willen we de organisaties, instellingen en ondernemingen helpen om zich weerbaarder te maken tegen de stijging van de energielasten. Daarnaast willen we het op deze manier aantrekkelijk maken voor deze partijen om hun pand te verduurzamen, dat draagt weer bij aan de klimaatdoelstellingen.”

De gemeente verleent de Stimuleringslening Maatschappelijk vastgoed en Detailhandel via de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De Stimuleringslening is een revolverend fonds, dat betekent dat het uitgeleende geld na terugbetaling weer beschikbaar is voor nieuwe aanvragers van de Stimuleringslening. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar in het fonds.

Aanvragen Stimuleringslening

De aanvragen voor de Stimuleringslening moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zoals het doel, de kosten en de looptijd van de lening. Meer informatie over het aanvragen van de lening kan via www.gemeente-oldambt.nl/stimuleringslening

 

RT41 zamelt 2500 euro in voor stichting De Dichte Knip

Massale belangstelling voor drive-in bioscoop Winschoten

De drive-in bioscoop die afgelopen weekend in Winschoten plaatsvond, was een doorslaand succes. Er kwamen zo’n achthonderd mensen en bij de laatste voorstelling was het terrein zelfs te klein. Met dit evenement zamelde serviceclub Round Table (RT) 41 Winschoten maar liefst 2500 euro in voor het goede doel: stichting De Dichte Knip.

De drie filmvoorstellingen in de autobios - Super Mario Bros. Movie, Fast X en Scream VI - waren zeer in trek. Op het tijdelijke bioscoopterrein - belangeloos beschikbaar gesteld door rijschool 1-2 Drive & Ride telde de organisatie bij de eerste voorstelling zeventig auto’s, bij de tweede tachtig en bij de derde zelfs de maximale 150. “Het was helemaal uitverkocht”, vertelt Thom van der Veen namens de organisatie. “Tot onze spijt moesten we bij de kassa zelfs enkele mensen teleurstellen. Dat is natuurlijk nooit leuk, maar er kon echt geen auto meer bij.”

Het succes van de autobioscoop heeft volgens Van der Veen te maken met de bijzondere sfeer: “Je kijkt de film in eigen kring je auto, maar toch ook samen met vele anderen. Beeld en geluid zijn fantastisch, wat de beleving van de film toch heel anders maakt dan thuis op de televisie. Mensen vinden dit leuk en bijzonder, zo blijkt wel uit de fantastische opkomst.”

RT41 overhandigde een cheque van 2500 euro aan stichting De Dichte Knip

De drie voorstellingen leverden maar liefst 2500 euro op voor het goede doel stichting De Dichte Knip. Deze stichting zet zich in voor mensen in de gemeente Oldambt die rond de armoedegrens leven, maar net niet in aanmerking komen voor de voedselbank. “Een super bedrag, waarmee de stichting veel goed werk kan doen”, zegt Van der Veen namens RT 41 Winschoten Deze club van jonge ondernemers zet zich in voor lokale goede doelen door allerlei activiteiten op touw te zetten. “We vinden het belangrijk om ons in te zetten voor goede doelen in eigen regio. Diverse ondernemers uit de regio sponsoren ons hierbij. Zonder andere sponsors tekort te willen doen, noem ik als voorbeeld Spar Nicolai Winschoten. Alle bezoekers van de voorstellingen kregen van deze supermarkt een gratis snack. Dat vinden wij fantastisch.”

Het was de vierde keer dat de autobioscoop Winschoten plaatsvond, de laatste keer was in 2019. Daarna gooide onder meer corona roet in het eten. Van der Veen: “Ook werd het scherm dat wij hiervoor altijd huurden door de eigenaar verkocht. Het duurde even voordat we een nieuw scherm hadden gevonden. Dat is nu gelukt en daarom hopen we dit prachtige evenement volgend jaar weer te kunnen organiseren.

Opening Duurzaamheidsfonds en Gebiedsfonds Westerwolde  
In de gemeente Westerwolde kunnen inwoners en verenigingen weer subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds of het Gebiedsfonds. Dit kan tot 1 februari 2024. Met deze fondsen wil de gemeente inwoners of verenigingen die een goed idee hebben op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid of biodiversiteit tegemoetkomen. 
Voor inwoners, verenigingen en stichtingen

Het Duurzaamheidsfonds en het Gebiedsfonds van de gemeente Westerwolde zijn er voor inwoners, verenigingen en stichtingen. Een deel van het geld dat in de fondsen zit, komt uit de opbrengsten van Westerwoldse zonneparken. Op deze manier leveren de zonneparken iets terug aan inwoners. Eerder dit jaar was er ook een aanvraagronde, van 1 april tot 1 juni.

Subsidie aanvragen bij het Gebiedsfonds of het Duurzaamheidsfonds

Inwoners en verenigingen die een goed plan hebben op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid of biodiversiteit kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren hiervan. Inwoners kunnen de subsidie aanvragen met een bewonerscollectief van 3 of meer inwoners. Inwoners en verenigingen uit Harpel of Sellingerbeetse kunnen subsidie aanvragen bij het Gebiedsfonds als zij max. 3 kilometer van een zonnepark wonen. Andere inwoners en verenigingen uit de gemeente kunnen terecht bij het Duurzaamheidsfonds.

Ondersteuning bij het aanvragen of vinden van een collectief

Wethouder Ebbers: “We willen aanvragers in de gemeente zo goed mogelijk ondersteunen. Soms hebben inwoners wel een goed idee, maar geen collectief. Of vinden ze het moeilijk om een goed projectplan te maken. Omdat wij iedereen met een mooi initiatief willen aanmoedigen, kunnen deze inwoners contact opnemen met de gemeente. Er is een medewerker duurzaamheid die helpt bij het vinden van mede-inwoners voor collectieven en ondersteunt bij het aanvraagproces.”

Aanvraag indienen via de website

Inwoners en verenigingen uit Sellingerbeetse en Harpel kunnen de subsidie aanvragen via westerwolde.nl/gebiedsfonds. Inwoners uit andere delen van de gemeente kunnen de subsidie aanvragen via westerwolde.nl/duurzaamheidsfonds. Hier staan ook de voorwaarden. Meer informatie over de fondsen en duurzaamheid is te vinden op GOUD Westerwolde: westerwolde.nl/goud-westerwolde. Aanvragers die ondersteuning nodig hebben, kunnen mailen naar gemeente@westerwolde.nl.

Nieuwe paden en speeltoestellen in Oldambt

In de gemeente Oldambt zijn een aantal fietspaden vernieuwd, waaronder pad Hardenberg in Finsterwolde en de verbreding van het fietspad op de dijk aan de westkant van het Oldambtmeer. Het strand van de Noordrand heeft een nieuw speeltoestel gekregen, een piratenschip. Na de vakantie komen daar nog een aantal fitnesstoestellen bij. Ook de zwaaikom in Midwolda heeft een nieuwe fietsverbinding gekregen met de Oudlandseweg en is er nu een pontje als verbinding tussen Reiderwolde en De Tjamme. Dit is allemaal mogelijk dankzij de investeringsagenda Ring Blauwestad.

Over de investeringsagenda

In samenwerking met de provincie Groningen en het projectbureau Blauwestad, wil gemeente Oldambt de aantrekkelijkheid van Blauwestad en de omliggende dorpen (Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta) en Winschoten vergroten. Hiervoor is de investeringsagenda Ring Blauwestad opgesteld met als doel de recreatieve mogelijkheden en voorzieningen in het gebied te verbeteren en uit te breiden.

Iedereen profiteert

Jurrie Nieboer, wethouder beheer & realisatie, is erg blij met deze ontwikkelingen. “Van deze voorzieningen profiteert iedereen. Een Oldambstster op weg naar zijn of haar werk, spelende kinderen, toeristen… En we hopen natuurlijk dat we, met het verbeteren en uitrollen van nieuwe recreatieve voorzieningen, meer mensen in beweging kunnen krijgen.”

Nog genoeg te doen

De komende anderhalf jaar moet er nog veel gebeuren. Nieboer legt uit: “Zo worden er plannen uitgewerkt voor een fietsvriendelijke verbinding op het Noordereinde richting de Pieter Smitbrug. Ook ondersteunen we de voorzieningen in het gebied Reiderwolde en gaan we meer fietspaden realiseren. Ofwel, we hebben veel gedaan en gaan daar de komende tijd mee door!”

Viering van 200 jaar stadsrechten in Winschoten Gemeente Oldambt zoekt samenwerkingen

In mei 2025 viert Winschoten een bijzondere mijlpaal: het behalen van 200 jaar stadsrechten. De Gemeente Oldambt is vastbesloten om deze gelegenheid groots te vieren en roept daarbij de hulp in van enthousiaste mensen en organisaties uit de gemeente.

“We zoeken naar mensen en/of organisaties uit het bedrijfsleven, onderwijs, verenigingen en sport die willen meedenken en meehelpen bij de organisatie van dit speciale evenement. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de viering van 200 jaar stadsrechten een onvergetelijke ervaring wordt voor inwoners en bezoekers van Winschoten”, aldus wethouder kunst, cultuur en evenementen Jurrie Nieboer.

Iedereen met ideeën voor culturele voorstellingen, sportieve activiteiten, educatieve projecten, historische exposities, feestelijke parades of iets totaal anders, wordt uitgenodigd om mee te bouwen aan dit grootse festijn. Jouw betrokkenheid is van onschatbare waarde.

Wil je deel uitmaken van het organisatieteam voor de viering van 200 jaar stadsrechten in Winschoten? Wil je jouw creativiteit en passie inzetten om een onvergetelijk evenement neer te zetten? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar communicatie@gemeente-oldambt.nl. Na de zomervakantie nemen we contact op met alle gemelde partijen.

Meld u en/of uw AED aan bij HartslagNu en red levens!

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als omstanders binnen 6 minuten reanimeren en een AED inzetten, heeft het slachtoffer de grootste overlevingskans. Om in Oldambt zoveel mogelijk levens te redden, werkt de gemeente samen met HartslagNu. HartslagNu is een reanimatie oproepsysteem waarbij burgerhulpverleners opgeroepen worden om een slachtoffer te helpen. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk burgerhulpverleners nodig, alsook AED’s.

Oproepsysteem HartslagNu

Het oproepsysteem van HartslagNu is uniek. Wanneer iemand 112 belt bij het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Deze burgerhulpverleners krijgen de opdracht om te reanimeren óf de dichtstbijzijnde AED af te halen die is aangemeld bij het systeem. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp, terwijl de ambulance onderweg is. Het netwerk van burgerhulpverleners en het aantal geregistreerde AED’s in Oldambt groeit gestaag. Maar uiteraard is ‘meer’ in dit geval beter: hoe meer burgerhulpverleners er zijn en hoe meer AED’s beschikbaar zijn, hoe meer mensen kunnen worden gered. Wilt u burgerhulpverlener worden of heeft u een AED en wilt u deze inzetten voor het redden van levens? Meld u óf de AED dan aan via www.hartslagnu.nl.

AED’s 24/7 beschikbaar

Op diverse plekken in Oldambt hangen AED’s, de meesten zijn 24/7 beschikbaar. In veel gevallen zijn deze AED’s geregistreerd, maar lang niet allemaal. Wethouder Erich Wünker: “Ik ben blij dat al zoveel burgerhulpverleners zich hebben aangemeld bij het systeem. Op dit moment zijn we druk bezig met het in kaart brengen van alle aangemelde burgerhulpverleners en beschikbare AED’s in onze gemeente. Wat betreft de AED’s blijken er gaten in het gebied zitten waar geen AED’s beschikbaar zijn. Het zou mooi zijn als particulieren, bedrijven en andere organisaties hun AED beschikbaar willen stellen door ze aan te melden via HartslagNu. Als we met elkaar via dit systeem levens kunnen redden, is dat natuurlijk fantastisch”.

Voucherregeling Nieuwborgen.net voor huurders om over te stappen op inductie

De gemeente Oldambt heeft ingestemd met een voucherregeling van Nieuwborgen.net om gas te besparen voor huurders van Groninger Huis in Nieuwolda en Wagenborgen. Met deze regeling kunnen huurders een inductiekooktoestel en een pannenset aanschaffen.

Voucherregeling

Jurrie Nieboer, wethouder duurzaamheid: “We zijn blij dat we met de regeling deze huurders met hele concrete maatregelen kunnen helpen om gas te besparen. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan onze doelstelling om woningen te verduurzamen in de gemeente.”  De huurders van Groninger Huis in Nieuwolda en Wagenborgen ontvangen binnenkort een brief met daarin de mogelijkheid om een voucher aan te vragen. Deze kunnen zij gebruiken voor de aankoop en installatie van een inductiekooktoestel (maximaal 800,- euro incl btw en installatiekosten) en een voucher voor een op inductie koken geschikte pannenset (maximaal 100,- euro incl btw). Een belangrijke voorwaarde van de subsidieregeling is dat de huurder nu op gas kookt. Door het plaatsen van het inductiekooktoestel wordt dus gas bespaard. Dit sluit aan bij de doelstelling van Nieuwborgen.net. Nieuwborgen.net heeft een totaalbedrag beschikbaar, het zogenaamde ‘subsidieplafond’. Huurders kunnen in principe tot uiterlijk 31 december 2023 gebruik maken van deze regeling, behalve als het subsidieplafond al eerder is bereikt.

Huurdersaanpak

Naast de voucherregeling zijn er meer mogelijkheden om energie te besparen, waar huurders gebruik van kunnen maken. Hierover hebben Groninger Huis, de gemeente Oldambt en de gemeente Eemsdelta afspraken met elkaar gemaakt. Laura Broekhuizen, directeur-bestuurder Groninger Huis: “Samen zetten we mooie stappen om deze dorpen aardgasvrij te maken. Tot 2025 verduurzamen we hier 236 woningen. We berekenen deze maatregelen niet door aan onze huurders, zodat ze optimaal profiteren van de energie die ze hiermee besparen.” De andere mogelijkheden zijn:

 *   aanpassen CV installatie  *   inregelen van CV’s  *   vervangen thermosstraat

 *   tochtteams (comfortteam)  *   advies over kleine gasbesparingen

 *   toepassen kleine maatregelen

Nieuwborgen.net

Nieuwborgen.net is een proeftuin in de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen en maakt deel uit van het Programma Aardgasvrije Wijken, waarvoor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een subsidie van ruim 4,7 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. In Nieuwolda en Wagenborgen is het idee ontstaan om hiervoor over te stappen op groen gas en te kijken naar de mogelijkheden om gas te besparen. Nieuwborgen.net is een initiatief van gemeente Oldambt, gemeente Eemsdelta, woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis.

Oldambt krijgt forse impuls van Nationaal Programma Groningen

De gemeente Oldambt krijgt bijna 8 miljoen euro vanuit Nationaal Programma Groningen voor twee nieuwe projecten. Bijna 3 miljoen euro daarvan is voor het koepelproject Graanrepubliek 2.0. De overige 5 miljoen euro is voor de aanpak centrumontwikkeling Oldambt. Het bestuur van het programma heeft nu groen licht gegeven voor deze projecten.

Het koepelproject Graanrepubliek 2.0

De gemeente wil voortbouwen op de historische identiteit van Oldambt en werken aan een krachtige toekomst: Graanrepubliek 2.0. Om dit in samenhang aan te pakken is gekozen voor een koepelproject dat bestaat uit meerdere onderdelen. Centraal staan zowel de restauratie van de Oldambtster boerderijen als de transitie van de landbouw naar een sociaal, ecologisch en economisch duurzame toekomst. De ambitie is om in het project een aanzienlijk aantal boerderijen en erven in ere te herstellen en nieuw perspectief te geven. Om kansen te zoeken voor nieuwe toepassingen van graan en andere gewassen en de mogelijkheden voor lokale opslag en lokale verwerking. En om deze inzet te verbinden met kansen voor innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur en toerisme. Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldambt, is trots dat de gemeente dit grote project in samenwerking met diverse partners heeft opgezet. Sikkema: “Het mooie is ook dat dit project heel goed aansluit bij ontwikkelingen zoals die onder andere al door de coöperatie Graanrepubliek in gang zijn gezet. Vorige maand mocht ik daarvoor de opening verzorgen van het prachtige gerenoveerde pand in Bad Nieuweschans. Eén van onze eerste NPG-projecten die nu is opgeleverd.”

Impuls centrumontwikkeling Oldambt

Op integrale, toekomstbestendige wijze wil de gemeente Oldambt de kwaliteit van het centrum van Winschoten verbeteren. Daarvoor is in nauwe samenwerking met inwoners en ondernemers het ambitiedocument Centrumontwikkeling Oldambt opgesteld. Het doel: het centrum de komende vijf jaar een forse kwaliteitsimpuls te geven op het gebied van ondernemen, winkelen, wonen en recreatie. Een krachtige centrumfunctie, met een uitstraling tot ver in de achterliggende regio. Om de plannen om te zetten in concrete resultaten is geld nodig. Wethouder Erich Wünker hierover: “De opgave in het centrum is enorm en vraagt de komende jaren om forse investeringen. De bijdrage van Nationaal Programma Groningen is hierbij een hele mooie stap. Zo maakt de 5 miljoen euro onder meer investeringen mogelijk in de openbare ruimte, de aankoop van (strategische) percelen en het slopen van verpauperde locaties”.

Over Nationaal Programma Groningen
Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid, de provincie Groningen en gemeenten. Het programma investeert in de toekomst van Groningen door de leefomgeving, economie, opleidingen, banen, de natuur en het klimaat te versterken en te verbeteren. 

i